design-bg

Регулаторна подкрепа

Регулаторна подкрепа

Нашият приоритет е осигуряването на по-безопасни опаковки за фармацевтичните продукти, красотата и личните грижи, които зачитат както околната среда, така и човешкото здраве.

Основните ни фокусни точки в потребителската опаковка

Нови материали

Изборът на нови опаковъчни материали, които напълно спазват действащите разпоредби, свързани с козметиката, опаковките и опаковките за отпадъци и REACH.
Други изисквания също могат да бъдат разгледани и, ако се считат за уместни, да бъдат включени в нашата Политика. Индивидуалните нужди на клиентите се разглеждат за всеки отделен случай.

Документация

Разработихме редица документи, по-специално Файлове за регулаторна информация (RIF) и документи за позиции, които са специално създадени да отговорят на нуждите на нашите клиенти. Тези документи се основават на информацията, предоставена от нашите доставчици и проверени от нашите вътрешни задълбочени познания за наредбите.

3.Regulatory Support

Работим активно с регулаторите и други заинтересовани страни за непрекъснатото усъвършенстване и изясняване на регулаторния пейзаж.