дизайн-бг

Регулаторна подкрепа

Регулаторна подкрепа

Нашият приоритет е предоставянето на по-безопасни опаковки за фармацевтичните, козметични и лични грижи, които зачитат както околната среда, така и човешкото здраве.

Нашите основни точки на фокус в потребителските опаковки

Нови материали

Изборът на нови опаковъчни материали, които напълно спазват настоящите разпоредби, свързани с козметика, опаковки и отпадъци от опаковки и REACH.
Други изисквания също могат да бъдат разгледани и, ако се считат за подходящи, включени в нашата Политика.Индивидуалните нужди на клиента се разглеждат за всеки отделен случай.

Документация

Ние разработихме редица документи, по-специално файлове с регулаторна информация (RIF) и документи за позиция, които са специално предназначени да отговорят на нуждите на нашите клиенти.Тези документи се основават на информацията, предоставена от нашите доставчици и потвърдена от нашето вътрешно задълбочено познаване на разпоредбите.

3. Регулаторна подкрепа

Ние работим проактивно с регулаторите и други заинтересовани страни за непрекъснато подобряване и изясняване на регулаторния пейзаж.