Sustainability

Визия за устойчивост

Устойчивост Визия Корпоративна социална отговорност

Ние вярваме, че животът на хората трябва да бъде обогатен от това, че сме работили за и с Micen. Ние се връщаме на общностите, в които живеят и работят нашите хора, а основните ни ценности са обобщени с две думи - доверие и уважение. На членовете на нашия екип се доверява да поемат инициатива, да задават въпроси и да бъдат смели. Ние се уважаваме като личности, уважаваме планетата, която ценим, и се отнасяме справедливо към всички заинтересовани страни и партньори.