устойчивост

Визия за устойчивост

Визия за устойчивост Корпоративна социална отговорност

Вярваме, че животът на хората трябва да бъде обогатен от работата за и с Micen.Ние връщаме на общностите, където нашите хора живеят и работят, и нашите основни ценности са обобщени с две думи – доверие и уважение.На членовете на нашия екип се вярва да поемат инициатива, да задават въпроси и да бъдат смели.Ние се уважаваме като личности, уважаваме планетата, която ценим, и се отнасяме справедливо към всички заинтересовани страни и партньори.