Sustainability

Устойчиви продуктови решения

Проектиране на продукти и процеси с оглед на хората и планетата.

Устойчивото снабдяване с материали е основен приоритет за Micen, нашите клиенти и заинтересованите страни.

Тъй като опасенията относно невъзобновяемите ресурси и въздействието върху околната среда нарастват, ние разбираме, че устойчивото снабдяване с материали е най-важното за клиентите и другите заинтересовани страни. За да се справим по-добре с тази ключова област, ние създадохме специален екип за устойчивост на продуктите в рамките на Организацията за отлични постижения на Micen.

Micen си партнира със съмишленици, за да засили обещанието ни да се грижим за нашата планета и да намалим въздействието ни върху околната среда, особено по отношение на рециклирането, намаляването на пластмасовите отпадъци и насърчаването на по-кръгова икономика на пластмаси.

2.Sustainable product Solutions

Устойчиви продуктови решения