устойчивост

Устойчиви продуктови решения

Проектиране на продукти и процеси с мисъл за хората и планетата.

Устойчивото снабдяване с материали е основен приоритет за Micen, нашите клиенти и заинтересованите страни.

Тъй като опасенията относно невъзобновяемите ресурси и въздействието върху околната среда нарастват, ние разбираме, че снабдяването с устойчиви материали е най-важното за клиентите и другите заинтересовани страни.За да се справим по-добре с тази ключова област, създадохме специален екип за устойчивост на продукта в рамките на организацията за отлични иновации на Micen.

Micen си партнира с организации със сходно мислене, за да подсили обещанието си да се грижим за нашата планета и да намалим въздействието си върху околната среда, особено по отношение на рециклирането, намаляването на пластмасовите отпадъци и насърчаването на по-кръгова пластмасова икономика.

2. Устойчиви продуктови решения

Устойчиви продуктови решения